Polityka prywatności

pracowniamagosha.pl

Definicje:

 1. Administrator –

  MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska
  NIP 7791359579, nr REGON 360311014,

   os. Jagodowe 13/3
  62-002 Suchy Las

 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej.

  Administrator danych osobowych:

  1. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych użytkownika jest Małgorzata Grzegorzewska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

   MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska, z siedzibą na os. Jagodowe 13/3 62-002 Suchy Las, NIP 7791359579, nr REGON 360311014,

  2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego pracowaniamagosha.pl przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO).

  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

  1. Gromadzone dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i obsługi konta użytkownika, ustalania preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych oraz realizacji przepisów prawa. 
  2. Zakładając konto w naszym sklepie internetowym oraz składając zamówienie użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji ( imię, nazwisko, adres miejsca dostawy, adres e-mail, numer kontaktowy). Poprzez niniejsze czynności dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych w sposób niezbędny do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartej umowy. 
  3. Podczas korzystania ze strony internetowej sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego
  4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

  Odbiorcy danych osobowych 

  1. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla administratora)
  2. Dane osobowe użytkownika administrator może udostępniać :
  1. pracownikom zatrudnionym u Administratora, którym powierzono do wykonania określone czynności w ramach zawartej  z Tobą umowy;
  2. osobie fizycznej lub prawnej albo jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która świadczy usługi rachunkowo – księgowe na rzecz Administratora;
  3. dostawcom usług, z których korzysta strona internetowa w szczególności usług informatycznych, operatorom logistycznym i firmą kurierskim, systemom płatności.
  1. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą użytkownika, którego dane dotyczą.

  Okres przechowywania danych osobowych

  1. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Jeśli użytkownik zdecyduje się założyć konto na naszej stronie internetowej dane takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, numer kontaktowy, adres e-mail będą przechowywanie dopóty dopóki użytkownik nie usunie konta. Niezależnie od powyższego dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń.  

  Prawa osoby, której dane dotyczą 

  1. W każdej chwili użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów użytkownika, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
  2. W każdej chwili użytkownikowi przysługuje użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zawartej umowy i może spowodować jej wypowiedzenie przez Administratora. 
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

   
  Pliki cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  Zmiana polityki prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym administrator poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@pracowniamagosha.pl
  3. Data ostatniej modyfikacji 1.11.21 r.

  Postanowienia końcowe

  Poprzez przystąpienie do korzystania ze Serwisu, użytkownik wyraża automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności oraz udziela zgody na:

  1. Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem sklepu internetowego i polityką prywatności (hiperłącze) i akceptuję wszystkie postanowienia. 
  2. Administratorem Twoich  danych osobowych jest firma MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska NIP 7791359579, nr REGON 360311014,
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zawarciem umowy.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałam poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez kontakt mailowy: kontakt@pracowniamagosha.pl
  4. Oświadczam, że niniejsza umowa nie ma dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.